Följ Tillväxtverket

Nästan var femte person är företagare

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 14:26 CEST

Drygt 778 000 personer eller 18,5 procent av de sysselsatta i Sverige driver företag i någon form. Det är en betydligt högre andel företagare än vad tidigare undersökningar visat. Mer än hälften av alla nya företagare är kvinnor.

 Tillväxtverkets nya undersökning ger för första gången en samlad bild av den totala entreprenöriella nivån i Sverige. I undersökningen ingår registeruppgifter om egna företagare, men även deltidsföretagare, fåmansaktiebolagsägare och operativa företagsledare. Studien visar också hur det totala företagandet har utvecklats i länen och i alla kommuner under åren 2004-2008.

I Jämtlands län är entreprenörskapet mest utbrett, där är 27,9 procent av de sysselsatta egna företagare i någon form. På kommunnivå skiljer sig entreprenörsnivån från knappt åtta procent ända upp till 42 procent av andelen sysselsatta personer.

- Nästan var femte person i landet är företagare i varierande grad, det är positiva besked. Undersökningen visar också att det finns goda möjligheter att utveckla entreprenörskapet i hela landet. Tillväxtverket, som genomför en rad offensiva insatser och program för att underlätta företagande och hållbar tillväxt i Sverige, kommer att ha en fortsatt viktig roll i det arbetet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Under perioden 2004-2008 ökade det totala företagandet i Sverige med 40 000 personer. Särskilt tydlig är ökningen av kvinnor inom gruppen ”kombinatörer” eller deltidsföretagare, där är ökningen mer än tio procent.

Ett mönster är att små och glest befolkade kommuner har ett högt totalt entreprenörskap. Storstadskommunerna ligger på en lägre nivå, medan många av storstädernas kranskommuner har ett högre totalt företagande. Den lägsta entreprenöriella nivån finns i kommuner som domineras av stora arbetsplatser.

Ladda hem hela rapporten på www.tillvaxtverket.se .

 Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap 08-681 96 37

Sten Axelsson, analytiker 08- 681 66 43

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument