Ny guide till företag som vill bli mer cirkulära

Nyheter   •   Okt 27, 2020 08:55 CET

Många företag vill gå i mer hållbar riktning och få hela sin affär mer cirkulär. Det kan handla om att hyra ut istället för att sälja eller se slängda saker som nya resurser. Guiden Ta steget till cirkulär affärsutveckling ger konkreta råd om hur företag kan tänka i varje steg.

Besöksnäringens omställning stöttas genom ny finansiering

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 07:01 CEST

För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt innovationsförmåga och utveckling av framtidens mötesbransch.

Pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och många företag har tappat merparten av sin omsättning till följd av ett kraftigt minskat resande och uteblivna möten och evenemang. Det finns ett stort behov av att ställa om och tänka nytt för att möta den förändrade efterfrågan. Företag inom besöksnäringen behöver hjälp med att ta fram nya produkter och tjänster för att möta nya behov, och för att möta nya målgrupper. Företagens behov av digitala lösningar ökar också genomgående.

Nu finansieras 34 projekt inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet som hanteras av Tillväxtverket. Drygt 67 miljoner fördelas med syfte att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

- Vi behöver ge direkt stöd till företagen med fokus på att ta fram nya affärsmodeller eller nya produkter och tjänster. Det behövs också nya metoder och arbetssätt för att bättre kunna stödja företagen i besöksnäringen. De beviljade projekten är en bra mix av detta, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

En del av projekten som nu finansieras har fokus på att ta fram nya affärsmodeller, produkter och tjänster som ett direkt stöd till företag i besöksnäringen. Andra projekt tar fram verktyg och arbetssätt för att aktörer som arbetar med att stödja företagen ska kunna stötta på ett bättre sätt. Det kan vara regioner, destinationsbolag, kommuner och andra företagsfrämjande aktörer.

- Besöksnäringen har drabbats hårt av coronapandemins konsekvenser och det är bra att flera projekt nu får medel som möjliggör en hållbar omställning och utveckling av näringen. Svensk besöksnäring är och kommer även i framtiden att vara i världsklass, säger näringsminister Ibrahim Baylan.


Exempel på projekt som finansieras genom det nationella regionalfondsprogrammet:

Stödpaket till företag i Jämtlands län
Projektet ska ta fram erbjudanden om företagsstöd till företag som hade sund ekonomi och potential för tillväxt innan krisen och som bedöms kunna ställa om och stärka sin verksamhet efter coronapandemin.
Projektägare: Region Jämtland Härjedalen

Framtidens innovativa möten i Skåne
Projektet ska skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch där digitaliseringen driver på processen för moderna och inkluderande möten. Totalt medverkar drygt 60 mötesanläggningar i Skåne.
Projektägare: Tourism In Skåne AB

Hållbar turism i Västergötlands platåbergslandskap
Projektet ska ta fram kunskapsunderlag och genomföra kompetenshöjande insatser som underlättar för naturturismföretagen att bedriva en hållbar turism.
Projektägare: Grästorps kommun

En mer innovativ besöksnäring i norra Småland
Projektet ska höja näringslivets innovations- och förändringstakt. Ett fokuserat innovationssamarbete mellan region och kommuner behöver etableras för att attrahera, behålla och utveckla människor och företag på orten.
Projektägare: Smålands Turism AB/Region Jönköpings län

Affärsrådgivning för besöksnäringsföretag i Örebro och Västmanlands län
Almis affärsrådgivning anpassas mot besöksnäringen och ger företagen ett bollplank där frågor om förändringsbehov, målsättningar och omvärldsfrågor diskuteras. Detta ökar förmågan att driva ett hållbart, lönsamt och konkurrenskraftigt företag.
Projektägare: ALMI Företagspartner Mälardalen AB

Mer information
Annika Westerberg, programansvarig för nationella regionalfondsprogrammet på Tillväxtverket
Telefon: 08 - 681 96 48, e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt innovationsförmåga och utveckling av framtidens mötesbransch.

Läs vidare »

Fem framgångsfaktorer för service i alla delar av Sverige

Nyheter   •   Okt 15, 2020 15:32 CEST

Det verkar finnas en formel för framgångsrikt servicearbete. Det ser Tillväxtverket, som samlat kunskap ur pilotprojekt från Arvidsjaur till Önneköp. Publikationen "Med samverkan som nav" konstaterar att fem faktorer behövs och viktigast av dem är just samverkan.

Innovation stärker livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 11:57 CEST

​Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 09:31 CEST

Kraftsamling för stöd till företag att övervintra krisen

Nyheter   •   Sep 30, 2020 15:11 CEST

Det har nu gått sex månader sedan Tillväxtverket fick uppdraget att hjälpa företag som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Vi får många frågor om hur det går för de som tar del av stödet för korttidsarbete och hur vi har arbetat med uppdraget – här ger vi en sammanfattning av arbetet så här långt.

​90 möjligheter att möta svenska EU-investeringar

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 12:50 CEST

​Budgetpropositionen för år 2021

Nyheter   •   Sep 21, 2020 17:31 CEST

Nytt webbinarium om att starta företag lanseras på verksamt.se

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2020 12:46 CEST

Tillväxtverket varnar för bluffmejl

Nyheter   •   Sep 15, 2020 10:50 CEST

Just nu cirkulerar bluffmejl som innehåller en länk som ser ut att leda till statistik från Tillväxtverket. Du bör inte klicka på länken ifråga, den leder till en annan webbplats och är mest troligt ett bedrägeriförsök.

Bluffmejl är vanligt förekommande och har ofta till avsikt att komma åt kontouppgifter och pengar. Det kan också röra sig om utpressning.

Ett generellt råd är att inte klicka på länkar i mejl från okända personer eller adresser. Enklaste sättet att upptäcka bedrägliga länkar är att hovra över länken i mejlet, utan att klicka på länken. Då går det att se vilken adress du faktiskt kommer att hamna på om du skulle klickat på den.

I detta fall kommer mejlet från en e-postadress som inte har något med Tillväxtverket att göra, och innehåller alltså en länk som ser ut att gå till statistik från Tillväxtverket. Men länken leder till annan webbplats.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • prkkeskqs@jjtintllcuvalcxtesvewxrkyeetwy.scvekb
 • 08-6819191

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prslesios@jttiwwlleovaazxtyrveltrkufetnq.stvemb
 • 08-6819191

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Adress

 • Tillväxtverket
 • Västgötagatan 5
 • Box 4044 102 61 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida