Följ Tillväxtverket

450 miljoner mer till regional tillväxt 2016

Nyhet   •   Jun 30, 2017 08:47 CEST

Landets regioner jobbar dagligen med insatser för hållbar regional tillväxt. Förra året fördelades nästan 2,4 miljarder kronor i statliga medel till bland annat företagsstöd, stöd till projektverksamhet och kommersiell service.

Varje år sammanställer Tillväxtverket en rapport om hur stöden har fördelats i landet. I fjol gick merparten av pengarna, 85 procent, till satsningar på innovation och företagande. Sju procent gick till insatser inom områdena attraktiva miljöer och tillgänglighet.

Totalt ökade medlen med 450 miljoner kronor jämfört med 2015. Ökningen beror framför allt på att Tillväxtverket har en ny fond-i-fond-lösning för finansiering till tillväxtföretag i tidiga faser samt ett stöd till insatsen jämställd regional tillväxt.

Under 2016 betalades 385,2 miljoner kronor ut i transportbidrag. Störst andel transportbidrag gick till företag inom trävarutillverkning, bland annat sågning och hyvling av trä och tillverkning av monteringsfärdiga trähus.

De regionala beslutsfattarna och Tillväxtverket beslutade också tillsammans om 1,2 miljarder kronor i stöd till projektverksamhet, främst inom områdena innovation och företagande.

Så här fördelades medlen 2016:

51 procent till projektverksamhet, nationellt och regionalt

30 procent till Investerings- och Främjandestöd

16 procent till Transportbidrag

3 procent till Stöd till kommersiell service

Mer om insatserna i rapporten Finansiering för regional tillväxt 2016

Mer information:

Frida Karlman, frida.karlman@tillvaxtverket.se 08-681 92 21