Följ Tillväxtverket

Birgitta Böhlin är tillförordnad generaldirektör

Nyhet   •   Aug 27, 2012 09:06 CEST

Regeringen har tillsatt Birgitta Böhlin som tillförordnad generaldirektör och chef för Tillväxtverket. Tjänstgöringen startar direkt och tillsättningen gäller tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställts.

Birgitta Böhlin är ordförande i Apoteksgruppen, Lernia, Mittuniversitetet och Statens servicecenter. Hon är även ledamot i Innovationsrådet. Birgitta Böhlin har en lång och bred chefserfarenhet från bland annat Samhall AB där hon under perioden 2004-2011 var VD. Under perioden 1995-2004 var hon generaldirektör och chef för Försvarets Materielverk och 1992-1995 var hon sjukhusdirektör på Huddinge sjukhus.

Birgitta Böhlin är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg (1971).