Gå direkt till innehåll
De här regionerna skapar jobb i sociala företag

Nyhet -

De här regionerna skapar jobb i sociala företag

Tolv regioner får finansiering till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. I Östergötland bildas ett säljbolag, i Gävleborg ett regionalt råd för arbetsintegrerande sociala företag och Jämtland utvecklar nya modeller för handledarstöd.

Genom insatserna i regionerna får arbetsintegrerande sociala företag stöd i att utveckla hållbara affärsidéer och utöka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Regionerna ska också genom dessa insatser arrangera informationsträffar och utbildningar för att sprida kunskap om möjligheterna inom arbetsintegrerande sociala företag till handläggare och tjänstemän lokalt och regionalt.

Tolv genomförandeprojekt är beviljade, i Gävleborg, Östergötland, Skåne, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Kalmar län, Västerbotten, Västra Götalandsregionen. Projekten genomförs under 2017 - 2018

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Ytterligare information:

Eva Carlsson 08-681 92 23

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191