Gå direkt till innehåll
Fler utrikesfödda kvinnor kan satsa på företagande

Nyhet -

Fler utrikesfödda kvinnor kan satsa på företagande

Tillväxtverket får ett nytt uppdrag att främja företagande bland utrikesfödda kvinnor. Satsningen ska göras i samverkan med Arbetsförmedlingen och omfattar 53 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Utrikes födda kvinnor som vill starta och driva företag ska få stöd i form av mentorskaps- och nätverksinsatser. Uppdraget bygger på redan beprövade modeller och utgår från kunskap om målgruppens förutsättningar och behov.

-Tillväxtverket har lång erfarenhet av företagsfrämjande insatser som riktar sig till olika grupper. Utrikes födda kvinnor är en grupp som inte tar del av insatser i lika hög utsträckning. Om vi ska få fler företagare som vill och vågar starta och driva företag i Sverige så är det viktigt att strukturer och system anpassas för alla, säger Lejla Babajic Löfgren, programansvarig vid enheten Entreprenörskap.

Regeringen viker åtta miljoner kronor för den här satsningen 2018 och därefter ytterligare femton miljoner kronor per år under 2019 - 2021.

Det här är en av flera långsiktiga satsningar som Tillväxtverket jobbar med där syftet är att se till att alla grupper som kan och vill starta företag ska kunna ta del av de insatser som finns och göra det på lika villkor.

Mer om vårt arbete för ny kompetens, nya företag och snabbare integration  

Projekt som främjar företagande bland nyanlända

Ytterligare information:

Lejla Babajic Löfgren 08-681 93 63

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191