Gå direkt till innehåll
Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Nyhet -

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att under 2022 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Inom ramen för utlysningen Utveckla kompetens och produkter inom turism och besöksnäringen beviljas åtta projekt totalt 10 miljoner kronor.

Studier visar att bristen på rätt kompetens är ett stort hinder för företag i besöksnäringen. Det är prioriterat att öka kunskapen kring metoder och verktyg för kompetensförsörjning, för att få mindre företag att inse nyttan med att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning kopplat till företagets affär. Företag i besöksnäringen behöver dessutom hjälp med att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin fört med sig.

- Företagen i besöksnäringen har drabbats hårt under pandemin på grund av restriktionerna med uteblivna gäster, reseförbud och med intäktsbortfall som följd. Dessutom har pandemin bidragit till nya rese- och konsumtionsmönster som företagen behöver anpassa sina verksamheter till. Projekten kommer därför ha fokus på att arbeta strategiskt med lösningar på sina behov för att ställa om, säger Lisa Spathon, projektledare på Tillväxtverket.

  Beviljade projekt

  Nytt Yrkesbevis i svensk Naturturism (NYN), Naturturismens yrkesnämnd

  Projektet syftar till att öka professionalismen inom naturturismbranschen genom att använda Certifierad naturguide som ett verktyg för långsiktigt kvalitetsarbete hos företag i branschen.

  Hållbar kompetensförsörjning för besöksnäringen, STUA

  STUA (Sörmlands turismutveckling AB) vill stärka besöksnäringens konkurrenskraft genom att öka företagens förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Projektets mål är att etablera ett hållbart branschforum för besöksnäringen i Sörmland, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning för besöksnäringens branscher.

  HoL – Produktlabb, Heart of Lapland ekonomisk förening

  Projektet ska etablera ett produktlabb för utveckling av nya turistiska produkter. Genom att kombinera metoder för affärsutveckling och produktutveckling inom besöksnäringen stöttar labbet företagen i att ta fram nya hållbara och ekonomiskt robusta produkter.

  Utveckla kompetens och hållbara produkter inom besöksnäringen i Stockholm Archipelago, Visit Stockholm AB

  Visit Stockholm vill med projektet fokusera på hållbar affärs- och produktutveckling för besöksnäringsföretag i Stockholms skärgård.

  Hållbara upplevelser i och mellan Siljan Geopark och Världsarvet Falun, Visit Dalarna AB

  Syftet med projektet är ökad samverkan mellan geopark och världsarv, och entreprenörer relaterade till dessa, för att nyttja varandras styrkor och ta sig an liknande utmaningar på ett mer kraftfullt sätt.

  Digitala touring routes steg 2, Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening

  Projektet vill fortsätta utveckla konceptet digitala touring routes (resrutter), framför allt genom praktisk produktutveckling tillsammans med nya och befintliga natur- och ekoturismföretag inom destinationen Swedish Laplands 16 medlemskommuner.

  Företagskoordinator för hållbar besöksnäring, Region Örebro Län

  Projektet ska långsiktigt bidra till en hållbar tillväxt av besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet.

  VX Connect, Region Västerbotten

  Under tidigare programperioder har det analyserats och testats hur produktutveckling och kompetenshöjning för besöksnäringen kan bli effektivare i Västerbotten. Projektet avser nu fortsätta vässa konceptet som kallas Västerbotten Experience för att hjälpa turismföretagen att stärka deras förändrings- och omställningsförmåga samt förmåga till affärs- och produktutveckling för att stärka deras konkurrenskraft och lönsamhet.

  Läs mer om projekten här

  För mer information, kontakta:

  Lisa Spathon, projektledare turism och besöksnäring, 08-681 65 26, eller Anna Manhem-Laurin, projektledare turism och besöksnäring, 08-681 93 03

  Ämnen

  Kontakter

  Carin Carltoft

  Carin Carltoft

  Presskontakt Pressansvarig 08-6819191