Följ Tillväxtverket

Företagare med utländsk bakgrund har svårare att få lån

Nyhet   •   Nov 12, 2018 09:08 CET

Företagare med utländsk bakgrund har svårare att få lån och krediter. Däremot beviljas de i högre utsträckning offentligt stöd. Det visar resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

Skillnaden gäller både kvinnor och män med utländsk bakgrund som ansökt om lån till sina företag. Framför allt är det unga med utländsk bakgrund som i större utsträckning anger att de inte har fått sina låneansökningar beviljade.

Skillnaderna mellan företagare med svensk bakgrund och företagare med utländsk bakgrund kvarstår även då bakomliggande faktorer som storlek, bransch och företagets ålder har rensats bort. Även om företaget har haft ett positivt rörelseresultat och en förväntat god utveckling är sannolikheten lägre för att lån och krediter beviljas om företagsledaren har utländsk bakgrund.

- Eftersom det inte tycks handla om dålig ekonomi i företaget kan det bero på relationer mellan företagare och finansiär.Kanske spelar även språk, kultur och sättet att göra affärer in. Vi skulle behöva veta mer om vad banken behöver för att bli övertygad. Samtidigt är det glädjande att vi inte hittar samma mönster när det gäller offentligt stöd. Med mer kunskap om olika företagargruppers förutsättningar att driva företag kan vi förbättra möjliga åtgärder, säger Corinne Uppman Helminen, projektledare på Tillväxtverket.

Tillväxtverket arbetar sedan tidigare utifrån den nationella strategin Öppna Upp! för ett företagsfrämjande på lika villkor. I strategin betonas vikten av att företagarens ålder, kön och bakgrund inte ska spela någon roll för bemötande och bedömning i samband med rådgivning, finansiering med mera från statligt finansierade aktörer.

Om finansiering - resultat från Företagens villkor och verklighet

Nationella strategin Öppna Upp!

Mer Information:

Corinne Uppman Helminen 08-681 66 21

corinne.uppman.helminen@tillvaxtverket.se

Emma Flod 08-681 91 80

emma.flod@tillvaxtverket.se