Gå direkt till innehåll
​  Företagens villkor i olika kommuntyper

Nyhet -

​ Företagens villkor i olika kommuntyper


Små och medelstora svenska företag ser på sin situation förhållandevis lika oavsett var de ligger, samtidigt finns det strukturella skillnader mellan olika kommuntyper som påverkar möjligheten att driva företag.

Tillväxtverket har låtit bryta ner sin undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 på olika kommuntyper. Undersökningen omfattar 16 000 små och medelstora företag i hela Sverige och visar i denna senaste version på skillnader mellan företagen i olika delar av landet.

I undersökningen delades kommunerna in i tre olika typer baserade på kommunernas befolkningstäthet och befolkningsstorlek; storstads-, tätorts- och landsbygdskommuner.

Majoriteten av alla företag i Sverige vill växa oberoende var i landet de verkar. Företagen ser också ungefär samma hinder för sin utveckling.

Cirka 70 procent av de svenska små och medelstora företagen skulle vilja växa om de hade möjlighet. Företagen i landsbygdskommunerna har något lägre tillväxtvilja och är i lägre grad internationaliserade. I storstadskommunerna är företagen mer tjänsteinnovativa, medan det är vanligare med varuinnovationer i landsbygdskommunerna.

De företag som vill växa har också svarat på frågan om vilka åtgärder som är viktiga för att kunna växa. I samtliga typregioner upplevs ökad försäljning, marknadsföring och produktutveckling som viktigt. De tillväxthinder som företagen upplever, skiljer sig relativt lite mellan olika kommuntyper.

Undersökningen visar även att svenska företag är fortsatt innovativa, drygt hälften av de små och medelstora företagen i Sverige uppger att de har utvecklat och tagit fram nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de senaste tre åren.

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverkets stöd handlar om såväl samverkan som finansiering och kunskap.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191