Gå direkt till innehåll
Inför nya regioner samtidigt  – Tillväxtverkets svar om regionindelning

Nyhet -

Inför nya regioner samtidigt – Tillväxtverkets svar om regionindelning

En regionreform behövs men fördelningen av ansvaret mellan nationell och regional nivå bör bli tydligare. En ny regionindelning bör också genomföras samtidigt i hela landet. Det skriver Tillväxtverket i sitt remissvar till indelningskommitténs delbetänkande om regional indelning av tre nya län.

Tillväxtverket tycker inte att förslaget riktigt tar hänsyn till behovet att skapa attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. Det kan i förlängningen vara hämmande för näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.

Med fokus på befolkningstal som grund för indelning ser vi till exempel att lokala arbetsmarknader är fortsatt åtskilda av en länsgräns” (till exempel Stockholm/Uppsala och Göteborg/Kungsbacka), står det bland annat i remissvaret.

Tillväxtverket anser att valet att sträva efter jämnstarka regioner på basis av befolkningstal ger sämre förutsättningar för näringslivets utveckling och konkurrenskraft i alla nya regioner.

En indelning på basis av arbetsmarknadsregionerna ger fler fördelar kopplat till näringsgeografi, arbetsmarknad och sysselsättning. Det finns också en övertro på att en större region per automatik minskar sårbarheten för näringsstrukturen i Norrlandsregionen.

Läs hela remissvaret i dokumentet längre ner på sidan.

Fakta: De nya län som föreslås är Norrlands län (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland), Svealands län ( Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Örebro, Västmanland och Södermanland)och Västra Götalands län (Västra Götaland och Värmland)

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material