Gå direkt till innehåll
Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

Nyhet -

Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

Praktikplatser och andra insatser som underlättar vägen till jobb och företagande för asylsökande och nyanlända. Det är innehållet i de 20 projekt som ska genomföras av 19 olika projektägare och som tillsammans tilldelats cirka sju miljoner kronor i projektmedel av Tillväxtverket.

Sex av de 20 projekten ska öka tillgången till praktikplatser och jobb genom att ta fasta på behov av kompetens i näringslivet i en region eller i en bransch till exempel de gröna näringarna (jordbruk, skog, trädgård) och inom Informations- och Kommunikationsteknik, IKT.

Ett exempel är förstudien ”Nyanlända som resurs i kompetensförsörjning och internationalisering av IKT-sektorn i Västernorrland” som kommer att drivas av Bron Innovation AB i Sundsvall.

Återstående projekt drivs av organisationer och föreningar som tillsammans med asylsökande och nyanlända ska organisera och driva verksamhet som kan utvecklas till företagande och/eller ge praktik och nätverk och därmed nyttiga erfarenheter. Ett exempel är Hayati (”mitt liv” på arabiska) som kommer att drivas av Ensamkommandes förbund.

Mer information om projekten:

Eva Johansson, eva.johansson@tillvaxtverket

Anna Laurin, anna.laurin@tillvaxtverket.se

Beviljade projekt:

”Grön i Sala”

Företagarcentrum i Sala, Gerd Svedberg, gerd.svedberg@foretagarcentrum.se

”Från ord till bord” i Gästrikland

ABF Gästrikebygden, Ulrica Källström, abf.gavle@abf.se

Kompetensförsörjning - Snabbare integration Malmö”

Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB. Jenny Bramell,jenny.bramell@iucsyd.se

"Lobben" en metod för snabbare integration i Jämtland-Härjedalen samt Västernorrland och Gävleborg

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Maria Norling, maria.norling@jhidrott.rf.se

”Förstudie: Utbildningsinsatser för nyanländ vårdpersonal från Syrien,” i Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan, Frieda Wentworth, frieda.wentworth@sv.se

”Nyanlända som resurs i kompetensförsörjning och internationalisering av IKT-sektorn i Västernorrland”

Bron Innovation AB, Lars Persson Skandevall, lars.skandevall@broninnovation.se

” Bättregration” i Malmö

Iransk-Svenska Föreningen – ISF, Nina Karlsson, nazanin@isfmalmo.se

”Företagarna Praktik och NF-företagande” i Kronoberg, Kalmar, Gävleborg och Västra Götaland etc.”

Företagarna Sverige Service AB, Erik Gustaf Ageberg, erik.ageberg@foretagarna.se

”Praktik för integration inom gröna näringarna”, i Dalarna och Gävleborg

Lantbrukarnas Ekonomi AB, Pirjo Gustafsson, pirjo.gustafsson@lrf.se

Hayati (”mitt liv” på arabiska), Malmö.

Ensamkommandes förbund, Jenny Anderberg, jenny.anderberg@ensamkommadesforbund.se

”Lär dig av en syster/Lär dig av en bror”, i Kronoberg

Macken Växjö, Fredrik Bergman, fredrik.bergman@macken.coop

”Integreramera” i Norrbotten

Coompanion Norrbotten, Roine Karlsson, roine.karlsson@coompanion.se

”Mångfaldens matland”, i Kronoberg (Kalmar och Jönköping)

Föreningen Miljöresurs Linné, Maria Unell, maria@miljoresurslinne.se

”Entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund - en kraft för snabbare integration”, Östra Svealand.

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, Maroun Aoun, maroun@ifs.a.se

”Praktik i Sveriges innovationsmiljöer - matchning av stort behov av kompetensförsörjning”, i hela Sverige

Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Therese Wikberg, therese.wikberg@sisp.se

”LISA - Landsbygdens Inkluderande Språk och Aktiviteter, i Svalöv”

Röstånga Utvecklings AB (SVB), Nils Phillips, info@ruab.org

”Mångfaldsmat Orust”

Studieförbundet Vuxenskolan, Reem Osman, osman.reem@gmail.com

”Grön Gemenskap”, i Skaraborg

Hushållningssällskapet Skaraborg, Malin Fahlesson, malin.fahlesson@hushallningssallskapet.se

”Framtiden Idag”, i Värnamo och Gnosjö

Studieförbundet Vuxenskolan, Maria Sandberg, maria.sandberg@sv.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191