Gå direkt till innehåll
Kvinnors företagande i fokus i nytt uppdrag till Tillväxtverket

Nyhet -

Kvinnors företagande i fokus i nytt uppdrag till Tillväxtverket

Idag drivs knappt en tredjedel av företagen i Sverige av kvinnor. Under perioden 2004–2020 har endast en måttlig ökning av andelen kvinnor som operativa företagsledare skett, från 25 procent till 29 procent. Samtidigt så har antalet anställda i företag som leds av kvinnor ökat mer än i företag som leds av män.

– Takten är otillräcklig. Att kvinnor är underrepresenterade bland företagare är ett tecken på underutnyttjad potential och Sverige går miste om nya affärsmöjligheter, nya företag och arbetstillfällen. Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt är beroende av att fler vågar starta och utveckla företag, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket.

Inom uppdraget Kvinnors företagande ska Tillväxtverket sammanställa de åtgärder som har vidtagits sedan 2006 och göra en bedömning av de resultat som åtgärderna uppnått. Med utgångspunkt i sammanställningen ska Tillväxtverket också bedöma vilka typer av åtgärder, både på kort och lång sikt, som bäst främjar kvinnors företagande.

– Tillväxtverket är en kunskapsmyndighet med lång erfarenhet av att främja entreprenörskap och företagande på lika villkor i olika grupper i samhället. Vi ser mycket positivt på att regeringen nu ger oss uppdraget att ta fram förslag som ska gynna kvinnors företagande, så att fler kvinnor kan, vill och vågar starta företag. Det gynnar hela Sverige, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll