Följ Tillväxtverket

Ny rapport: Lagar och regler problem för företag som vill växa

Nyhet   •   Jun 17, 2015 09:57 CEST

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. Ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag är lagar och myndighetsregler, särskilt för företag som vill växa. Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer som baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet från 2014.

Vart femte företag (22 procent) ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder

Drygt vart femte av de små och medelstora företagen upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder. Regelbördan är tyngst för de större småföretagen med 10-49 anställda. Här finns en stor potential för tillväxt, eftersom tillväxtviljan är hög. Cirka 90 procent av dessa företag vill växa och drygt 70 procent vill växa genom att också öka antalet anställda. Samtidigt anger företagen att det är regler kring anställning som hindrar företagens tillväxt allra mest.

Knappt hälften är nöjda med kontakten med offentliga aktörer

Att ha bra kontakt med myndigheter och andra offentliga aktörer är viktigt för företagen när det gäller lagar och myndighetsregler. Inte ens hälften av företagen upplever den senaste kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner som bra, även om de upplever en förbättring de senaste åren.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av våra uppdrag är att arbeta med förenkling för företag. Vi driver på och utvecklar förenklingsarbetet och erbjuder kunskap och mötesplatser. I undersökningen Företagens villkor och verklighet svarade cirka 16 000 företag på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Länk till längre sammanfattning och rapport.