Gå direkt till innehåll
Nya mätmetoder ska visa värdet av de kulturella och kreativa näringarna

Nyhet -

Nya mätmetoder ska visa värdet av de kulturella och kreativa näringarna

Den ekonomiska statistiken för de kulturella och kreativa näringarna ska utvecklas bland annat för att visa hur de bidrar till svensk export och tillväxt.

Sverige saknar till skillnad från exempelvis Storbritannien en samlad statistik för de kulturella och kreativa näringarna, vad gäller exempelvis omsättning, antal sysselsatta, antal företag m.m. Det är anledningen till att Tillväxtverket tillsammans med Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska Centralbyrån fått i uppdrag att utveckla mätmetoder och modeller för att få fram relevant statistik.

- Med en förbättrad statistik kan vi göra analyser av utvecklingen. Det blir ett starkt verktyg för strategiska val och inriktningar både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket

Uppdraget bygger på tre huvudområden:

  1. Att fastställa en mätbar definition av de kulturella och kreativa näringarna.
  2. Att utforma mätmetoder och modeller som möjliggör regionala och branschvisa utbrytningar samt internationella jämförelser som t ex export och import, sysselsättning, omsättning, med mera samt beräkna de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP.
  1. Att genom kommunikationsinsatser sprida kännedom om metoden för den framtagna statistiken samt bidra till att kunskapen om kulturella och kreativa näringars betydelse för regional tillväxt och export

För mer information kontakta  Daniel Thuresson 08-681 77 11

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191