Gå direkt till innehåll
Nytt uppdrag för att attrahera, etablera och behålla internationell kompetens

Nyhet -

Nytt uppdrag för att attrahera, etablera och behålla internationell kompetens

Tillväxtverket ska i samarbete med andra utpekade myndigheter identifiera och lösa problem samt förbättra samordningen av Sveriges förmåga att locka, anställa och behålla högkvalificerad internationell arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Brist på kompetens är idag ett av de största hindren för näringslivets konkurrenskraft och regioners utveckling i Sverige. Den gröna och digitala strukturomvandlingen bidrar i en större utsträckning till en global brist på strategiskt viktig kompetens.

Tillväxtverket ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Svenska institutet, Statens servicecenter, Universitets- och högskolerådet och Vinnova stärka samordningen och underlätta för företag att anställa utländsk arbetskraft med efterfrågad kompetens. Dessa individer ska snabbare komma in i samhället och välja att etablera sig i landet.

Målet är att statliga myndigheters insatser kopplade till Sveriges attraktion, individens etablering och regioners arbete att behålla internationell kompetens, ska bli bättre samordnade och förutsägbara samt utgöra en effektiv helhet. 

Länkar till relevant innehåll

Kontaktperson

Mats Wessman, Projektledare för uppdraget.

E-post: mats.wessman@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 93

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191