Gå direkt till innehåll
Ökat intresse för cykelturism - ny utredning

Nyhet -

Ökat intresse för cykelturism - ny utredning

Intresset för cykelturism ökar i hela landet. Det finns en potential för ökade intäkter och sysselsättning i hela landet, visar Tillväxtverkets utredning om turism- och rekreationscykling i Sverige.

Utredningen är en del i Regeringens nationella cykelstrategi. Syftet är att få en mer samlad bild av hur turism- och rekreationscyklingen fungerar i dag och hur den kan utvecklas.

Vår kartläggning visar att det finns ett stort antal cykelleder över 65 kilometer. Flest leder ligger i södra och mellersta Sverige, men det ökande intresset för mountainbike ger också utvecklingsmöjligheter för norra Sverige. Totalt finns det 82 turisminriktade cykelleder och 13 nya planeras och utreds. Hälften av lederna är skyltade, längre bilfria leder är sällsynta.

Det finns stora möjligheter till ökade intäkter och sysselsättning över hela landet med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Men flera brister behöver åtgärdas för att denna potential bättre ska gå att ta till vara. Det behövs även anpassade processer för etablering av cykelleder med koppling till en långsiktig plan för investeringar.

Vår kartläggning av cykelturism

Om vårt arbete inom turism och besöksnäring

Mer information:

Christina Rådelius 08-681 65 07

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191