Följ Tillväxtverket

Regelrådet – Reglers effekter för företag behöver utredas bättre

Nyhet   •   Feb 22, 2017 10:05 CET

Regelgivare måste bli bättre på att ta reda på vad nya regler innebär för företagen. Det skriver Regelrådet i sin årsrapport för 2016.

Regelrådets statistik visar att det finns särskilt stora brister i analysen av reglernas påverkan på företagens kostnader och konkurrensförhållanden.

-Det är synnerligen problematiskt eftersom företagen återkommande lyfter regelbördan som ett hinder för tillväxt, säger Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist.

Fler konsekvensutredningar än tidigare blir dock tillräckligt utredda visar Regelrådets siffror.Under 2016 uppfyllde 52 procent kraven, jämfört med 36 procent året innan.

-Trots förbättringen kvarstår det faktum att knappt hälften av konsekvensutredningarna inte håller tillräckligt hög kvalitet, säger Pernilla Lundqvist.

Det är framför allt konsekvensutredningarna av lagförslag och förordningar som inte uppfyller kraven. Myndighetsföreskrifter håller högre kvalitet.

-Regelgivarna behöver bli bättre på att lägga ner den tid och de resurser som krävs för att utreda konsekvenserna av sina förslag, säger Pernilla Lundqvist.

Årsrapporten från Regelrådet

Ytterligare information:

Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet 0709-203 722

Christian Pousette, verksamhetsledare Regelrådet 08-681 65 90

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket, vars uppgift är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ska beskriva hur nya regler påverkar företag. Konsekvensutredningar är nödvändiga för att säkerställa att regler utformas så att de uppnår sina syften utan onödig belastning för företagen.