Gå direkt till innehåll
Syftet med Förenklingsrådet är att minska företagens regelbörda och kostnader till följd av regler. Foto: Maskot
Syftet med Förenklingsrådet är att minska företagens regelbörda och kostnader till följd av regler. Foto: Maskot

Nyhet -

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd på Tillväxtverket

Regeringen har tagit beslut om att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket. Ett råd som ska identifiera och ta fram förslag på förenklingsåtgärder kopplade till lagar och regler i syfte att minska företagens regelbörda och kostnader till följd av regler.

Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra åtgärder som ska göra det lättare för företag att följa regelverken. Arbetet ska främja svensk konkurrenskraft, innovation och nya affärsmodeller.

Förenklingsrådet ska bland annat

 • ta emot och analysera förslag på förenklingsåtgärder från näringslivet och andra intressenter,
 • identifiera och analysera områden av särskilt intresse för näringslivet ur ett förenklingsperspektiv,
 • inom identifierade områden lämna konkreta förslag till regeringen på förenklingsåtgärder som minskar företagens regelbörda och administrativa kostnader eller på annat sätt underlättar för företag att följa befintliga regelverk,

Förenklingsrådets förslag ska innehålla en bedömning av hur företagens administrativa kostnader påverkas av förslaget, en konsekvensutredning och en redogörelse av förslagets genomförbarhet. I de fall det är aktuellt ska även författningsförslag lämnas.

Ett eget beslutsorgan

Förenklingsrådet kommer att inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket och rådets ordförande och fyra ledamöter kommer att tillsättas av regeringen.

- Förenklingsrådet är en välkommen förstärkning till arbetet med att minska företagens kostnader och hinder till följd av lagar och regler, säger Anna Johansson som är avdelningschef på Tillväxtverket.

- Nu påbörjar vi etableringen av det stöd som behövs för att Förenklingsrådet ska kunna påbörja sitt uppdrag.

  Kontaktperson
  Anna Johansson, avdelningschef Förenkling

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Carin Carltoft

  Carin Carltoft

  Presskontakt Pressansvarig 08-6819191