Gå direkt till innehåll
Regioner utvecklar socialt företagande

Nyhet -

Regioner utvecklar socialt företagande

Anbudsskolor, storytelling och social business boards är exempel på metoder som ska utveckla socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige. Totalt 17 regioner driver projekt som Tillväxtverket finansierar med 29 miljoner kronor.

Satsningen är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av sociala företag och socialt entreprenörskap där regeringens strategi utgör grunden för arbetet.

­-Kunskapsnivån kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap varierar mellan regioner och kommuner. Vi ser dock att det finns ett väldigt stort intresse att arbeta mer inom det här området, säger Helena Nyberg Brehnfors, chef för enheten Entreprenörskap.

Sociala företag drivs av samhällsentreprenörer som skapar innovativa lösningar för exempelvis en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Men sociala företag möter en rad utmaningar.

Det behövs mötesplatser, rådgivning och innovativa finansieringsformer som stöd för att utveckla affärerna i dessa företag. Många har en hybrid organisationsform –exempelvis en blandning av förening, stiftelse, aktiebolag eller annan bolagsform - vilket gör det svårare att ta del av stödsystemen.

-Med stöd av denna satsning kommer regionerna nu få möjlighet att sprida framgångar, goda exempel, inspireras av andra och vidareutveckla sitt eget arbete – och därmed främja en hållbar utveckling och tillväxt i Sverige, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Regionerna har valt att lyfta upphandling, effektmätning och finansiering i sina satsningar. Det kan handla om att ge sociala företag tillgång till den offentliga marknaden med hjälp av anbudscoacher eller testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta. Andra projekt ska utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete och skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare. Bland metoderna finns hackathons, anbudsskolor, exkubator, storytelling, generationsövertagande och social business boards.

Här är regionerna som deltar i satsningen:

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland/Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västmanland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro län, Region Östergötland.

Om arbetet med socialt företagande

Kontakt
Rebecka Hinn, 08-681 66 58, rebecka.hinn@tillvaxtverket.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191