Följ Tillväxtverket

Resurser till snabbare integration i Glasrikeskommuner

Nyhet   •   Dec 18, 2015 10:00 CET

Tillväxtverket samverkar med myndigheter, regionala aktörer och kommuner i Glasriket för nya vägar till snabbare integration.

Sex kommuner i regionen får medel från Tillväxtverket för att ta tillvara de resurser som den ovanligt stora tillströmningen av nyanlända kan erbjuda. Glasriket har under senare år tagit emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en stor utmaning för kommunerna. Samtidigt är det också en viktig tillväxtfråga, kommunerna ser på längre sikt positiva effekter i form av möjligheten till ökat invånarantal och ökat företagande.

I Emmaboda startas projekt kring validering av yrkeskompetens, i Nybro inleds ett projekt för att utveckla ett socialt företag tillsammans med kvinnor och i Uppvidinge ska man erbjuda yrkesinriktad SFI i kombination med praktik hos Anebyhusgruppen som behöver stärka sin rekrytering till produktionen av BoKlok-hus.

Samarbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att bistå länsstyrelserna i arbetet för förnyelse och stärkt konkurrenskraft i Glasriket. De sex kommunerna som tilldelas medel via en specialdesignad ansökningsomgång för Glasriket är: Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge, Högsby, Nybro och Tingsryd.