Följ Tillväxtverket

Så här fördelas 1,9 miljarder till regional tillväxt

Nyhet   •   Aug 03, 2016 11:00 CEST

Landets regioner jobbar dagligen med insatser för hållbar regional tillväxt. I fjol fördelades drygt 1,9 miljarder kronor i statliga medel till insatser som företagsstöd, stöd till projektverksamhet och kommersiell service.

Varje år sammanställer Tillväxtverket en rapport om hur dessa stöd har fördelats i landet. I fjol gick merparten av pengarna, 78 procent, till satsningar på innovation och företagande. 12 procent gick till insatser inom områdena attraktiva miljöer och tillgänglighet.

I 14 av de 21 länen beviljades investeringsstöd i någon form. Mest fick företag i de fem nordligaste länen. Det beror på att regionala investeringsstöd, som har störst budget, bara kan beviljas i dessa län och i delar av Gävleborg, Västra Götaland och Värmland.

Under 2015 betalades 354,3 miljoner kronor ut i transportbidrag. Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.

De regionala beslutsfattarna och Tillväxtverket beslutade också tillsammans om 990 miljoner kronor i stöd till projektverksamhet. Kompetensförsörjning är det område som har prioriterats högst.

Fakta om tillväxtskapande åtgärder:

Under 2015 har 1 920 miljoner kronor beslutats inom Regionala tillväxtåtgärder och Transportbidrag. Medlen fördelades så här:

  • 52 procent till projektverksamhet, nationellt och regionalt.
  • 27 procent till Investerings- och Främjandestöd.
  • 18 procent till Transportbidrag.
  • 3 procent till Stöd till kommersiell service.

Rapporten Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet (länk)

Mer information:

frida.karlman@tillvaxtverket.se 08-681 92 21