Följ Tillväxtverket

Så ser hindren ut för nyanlända företagare

Nyhet   •   Jun 27, 2016 13:57 CEST

Vilka hinder finns och vad kan förbättras för att öka nyanländas möjligheter till jobb och företagande? Det har Tillväxtverket låtit kartlägga i en ny studie. Resultatet visar att det behövs flera insatser, skriver Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i en debattartikel på svd.se.

I dag finns det flera hinder. Ett exempel är att asylsökande företagare inte kan byta spår om ansökan avslås. Asylsökande som har varit anställda i fyra månader kan däremot efter ett avslag byta spår och söka arbetstillstånd. Det behövs ett snabbspår för nyanlända företagare men också förändringar av regler och samarbeten mellan fler aktörer.

Här är exempel på några viktiga förutsättningar som måste finnas på plats för att skapa fler vägar till arbete och företagande för asylsökande:

  • Det måste vara möjligt att göra ett spårbyte även för dem som drivit företag under tiden som asylsökande.
  • Asylsökande ska kunna ta del av förberedande insatser för företagande tidigt.
  • Det måste bli enklare att få ett undantag från kravet på arbetstillstånd från Migrationsverket. Då kan den asylsökande få ett samordningsnummer från Skatteverket, något som krävs för att starta företag.

Läs mer om hindren och behoven av åtgärder i rapporten Migration, företagande och etablering .

Debattartikeln på svd.se