Gå direkt till innehåll
Satsning på kompetensförsörjning i regionerna förlängs

Nyhet -

Satsning på kompetensförsörjning i regionerna förlängs

Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens behövs för att skapa hållbar tillväxt i hela landet. Tillväxtverket ska i ett nytt uppdrag fortsätta att främja arbetet med kompetensförsörjning i regionerna.

Uppdraget omfattar 80 miljoner kronor och pågår under perioden 2018-2020. Tillväxtverket ska vara ett stöd i regionalt kompetensförsörjningsarbete, analys- och prognosarbete samt bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. I uppdraget ingår också att ge regionerna ekonomiska förutsättningar för kompetensförsörjningsarbetet och genomföra projekt som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå.

- Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men har svårt att hitta rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 uppger företagen att tillgången till lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret. Genom att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet bidrar vi till utveckla attraktiva regionala miljöer där konkurrenskraftiga företag kan verka, säger Åsa Bjelkeby, enhetschef på enheten regional näringslivsutveckling Tillväxtverket.

Det nya uppdraget är en fortsättning på Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor på kort och lång sikt, som pågått under åren 2013 – 2017.

Läs mer om vårt arbete med regionala kompetensplattformar

Inspireras av goda exempel (publikation)

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017

Mer information:

Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling 08-681 96 58

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191