Gå direkt till innehåll
Stärkande av kvinnors företagande och ägande i nytt uppdrag

Nyhet -

Stärkande av kvinnors företagande och ägande i nytt uppdrag

Kvinnor är underrepresenterade som entreprenörer och företagare. Sparandet och ägandet av företag är också ojämnt fördelat mellan män och kvinnor. Därför har regeringen gett i uppdrag till Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

- Genom detta uppdrag har vi möjlighet att öka medvetenheten, intresset och förutsättningarna för kvinnors företagande, investeringar och ägande, och därigenom bidra till att stärka kvinnors roll inom näringslivet, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Det nya uppdraget kommer att utgå från resultaten av det uppdrag om kvinnors företagande som Tillväxtverket redan har: att sammanställa lärdomar från tidigare insatser för att främja kvinnors företagande, och utvärdera vilka resultat som har uppnåtts, och vilka åtgärder som på kort och lång sikt bäst främjar kvinnors företagande.

- I det nya uppdraget kommer vi att utgå från vår kunskapsinsamling av vilka typer av åtgärder som på kort respektive lång sikt bäst främjar kvinnors företagande. Det ger en bra grund för att föreslå åtgärder som bland annat undanröjer de hinder som kvinnor möter i sitt företagande, säger Lejla Babajic Löfgren, uppdragsansvarig Tillväxtverket.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Helena Nyberg Brehnfors
E-post: förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll