Gå direkt till innehåll
Svenska företag utvecklar förnyelsebar energi i Afrika

Nyhet -

Svenska företag utvecklar förnyelsebar energi i Afrika

Flera svenska företag som utvecklar förnyelsebar energi i Kenya och Zambia får stöd av Tillväxtverket genom miljötekniksatsningen DemoMiljö.

DemoMiljö drivs på uppdrag av Sida. Syftet är att stödja företag och organisationer som har innovativa lösningar för att möta globala miljöutmaningar och bidra till minskad fattigdom. DemoMiljö kan finansiera planeringsinsatser inför internationalisering och uppförande av demonstrationsanläggningar i elva av Sidas samarbetsländer.

Totalt har 12 projekt beviljats stöd i den här omgången av DemoMiljö, majoriteten inom energisektorn. Fyra projekt handlar om tillgång till förnyelsebar energi i Kenya och Zambia.

Två av tre afrikaner söder om Sahara, ungefär 600 miljoner människor, saknar tillgång till el. Tillgången till elektricitet är också en framgångsfaktor för tillväxt i såväl industrin som tjänstesektor. För företag som kan bidra med förnyelsebar energi finns en stor och expansiv marknad i Afrika.

Sweden Power Chippers i Ljungby och Borås undersöker förutsättningarna för att producera pellets i Kenya. Partner i Kenya är Africa Center for Energy and Environment Solutions.

Creuna i Stockholm och Göteborg planerar för utveckling av en mobil distributionslösning för hållbara energilösningar riktade till hushåll på landsbygden i Kenya. Partner i Kenya är Givewatts East Africa Ltd.

Cleanergy undersöker möjligheterna att etablera en solpark baserat på företagets teknik. Cleanergy finns i Göteborg och Åmål. Partner i Zambia är Western Power.

Inresol i Sandviken är partner till Emerging Cooking Solutions, ett företag i Zambia som uppför en demonstrationsanläggning i Zambia. Inresol tillverkar ett skalbart system för att förbränna pellets och producera el och energi.

De andra projekten som får stöd är:

Logosol AB i Härnösand undersöker tillsammans med ett företag inom träindustrin i Mocambique förutsättningarna för att effektivisera produktionen för att minska avskogningen och öka intäkterna från skogen.

PPAM.se Sweden AB i Ljungsbro undersöker marknaden och möjliga affärsmodeller för en soldriven mini-grid lösning baserad på företagets teknik i Bangladesh.

Meva Energy i Hisings Backa undersöker marknaden för företagets teknik i Kambodja. Tekniken möjliggör energiproduktion av avfall från risproduktion.

Henriksson salix AB i Eslöv utreder förutsättningarna och marknaden för salixplantering på ett mer effektivt sätt i norra Ukraina. Flis från det snabbväxande träslaget salix eldas för att ge värme och el.

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, undersöker marknadsförutsättningarna och tar fram en affärsplan för ett bioenergiprojekt på landsbygden i Zambia.

Vayugrid Pvt Ltd i Indien undersöker förutsättningarna för att plantera energiskog på mark som använts av gruvor i Zambia för landrehabilitering.

Futura Holding Ltd i Italien studerar förutsättningarna för företagets soldrivna mini-grid med en affärsmodell som bygger på pay-as-you-go.

Trace Kenya har fått finansiering för ett demonstrationsprojekt som ska producera takpannor av plastavfall i Kenya.


Mer information:

Regina Summer, enhetschef, 08-681 77 13

Samira Jabet, handläggare, 08-681 91 29

Read about Demo Environment

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är DemoMiljö, som Tillväxtverket driver på uppdrag av Sida. Den tredje fasen av DemoMiljö genomförs under 2015-2018. Programmet består av två verktyg; demonstrationsprojekt och planeringsbidrag.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191