Gå direkt till innehåll
Svenska regioner testar mått bortom BNP – ny antologi

Nyhet -

Svenska regioner testar mått bortom BNP – ny antologi

Det ekonomiska måttet BNP ger inte hela bilden. Svenska regioner har därför utvecklat BRP+, ett helt nytt mått på välfärd och hållbar utveckling. I den nya antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet visar regionerna hur de testar välfärdsmåttet på sin hemmaplan.

Antologin kommer ur ett projekt som medlemsorganisationen Reglab genomfört tillsammans med Tillväxtverket för att stödja regionernas arbete med det nya välfärdsmåttet. Regionala utredare och analytiker har använt BRP+ för att förstå utvecklingen i sin region bättre.

– Många regioner har i dag en polariserad utveckling, där vissa kommuner växer snabbt medan andra stagnerar eller krymper. Antologin ger exempel på regioner som kopplar samman tillväxtpolitik med frågor om livskvalitet, vilket ger en större förståelse för varför förutsättningar för olika platser och geografier skiljer sig, säger Johanna Giorgi, Tillväxtverket, som lett projektet.

Regionerna har tagit sig an BRP+ på olika sätt. Gävleborg har till exempel fokuserat på hur tryggheten ser ut medan Umeå har ställt sig frågan om livskvaliteten har förändrats över tid. Värmland har använt måttet BRP+ för att undersöka varför utvecklingen skiljer sig i olika delar av regionen.

FN-resolutionen för de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, slår fast att världen behöver utveckla mått för hållbar utveckling som kompletterar BNP.

– Det finns en förväntan att kunna använda BRP+ som underlag för framtidens politik och resursfördelning, men det tar troligtvis tid innan BRP+ är där. Först när det finns tillräcklig kunskap och trygghet i hur systemet fungerar kan BRP+ bli ett verktyg som påverkar regionernas prioriteringar, säger Eva Moe, verksamhetsledare för Reglab.

Fakta om BRP+

BRP+ är ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Måttet är baserat på OECD:s ramverk Better Life och ger en helhetsbild av tillståndet i regionen. Måttet gör det möjligt att identifiera styrkor, svagheter och unika fördelar inom och mellan regioner och kommuner samt utveckling över tid. Tillväxtverket och Reglab har utvecklat måttet.

Antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet ‒ exempel på hur BRP+ används på regional och kommunal nivå

Om mätsystemet BRP+

Om Reglab

Mer information:

Johanna Giorgi, Tillväxtverket 08-681 65 24

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191