Följ Tillväxtverket

Vad hände på Tillväxtverket 2015?

Nyhet   •   Feb 23, 2016 11:45 CET

Under 2015 gjordes en mängd insatser för att stärka företagens och regionernas konkurrenskraft. Det togs beslut i 1 821 ärenden och myndigheten beviljade 3 352 utbetalningar på 1,2 miljarder. Det här och mycket annat finns att läsa i Tillväxtverkets årsredovisning för 2015, som nu är klar.


Mer fakta om 2015:


  • Sajten verksamt.se nådde 2,3 miljoner användare 2015, en ökning med 26 procent sedan 2014.
  • Regionala investeringsstöd medverkade till totala investeringar på 523,7 miljoner kronor.
  • Kulturella och kreativa näringar lyftes i olika insatser som viktiga för regional attraktionskraft, besöksnäring, sysselsättning och mötesplatser för innovation.


Årsredovisningen för 2015 är Tillväxtverkets första publikation i myndighetens nya visuella identitet och finns enbart som nedladdningsbar PDF.


Tillväxtverkets årsredovisning 2015