Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

15 miljoner till ny industrisatsning i Älvdalen

Tillväxtverket har beslutat att bevilja isoleringsmaterialföretaget iCell AB i Älvdalen regionalt investeringsstöd på sammanlagt 15 miljoner kronor, motsvarande 24,4 procent av planerade investeringar i en ny industrilokal och maskiner.

iCell planerar att tillverka lösull av cellulosa från returpapper och träfibrer med mera. I dag importeras cellulosabaserad lösull och mineralull är det dominerande isoleringsmaterialet på den svenska marknaden. Investeringen och etableringen av en ny fabrik i Älvdalen bedöms som mycket viktig för orten. Satsningen innebär att företaget efter två år beräknas ha cirka 29 helårsanställda.

”Etableringen har förutsättningar att tillföra ett 30-tal nya arbetstillfällen. Produkten är ett miljövänligt alternativ och viljan att producera nära marknaden stärker miljöaspekten”, skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional utveckling. Under april-december 2009 beviljade Tillväxtverket 19 regionala investeringsstöd på 125 miljoner kronor och medverkade därmed till totala investeringar på närmare 700 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Katalin Frydenlund, handläggare Företagsstöd 08-681 95 35

Roger Gudmundsäter, vd iCell 0200-210 300

Ämnen

Taggar

Regioner


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material