Följ Tillväxtverket

15 miljoner till ny industrisatsning i Älvdalen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2010 14:25 CET

Tillväxtverket har beslutat att bevilja isoleringsmaterialföretaget iCell AB i Älvdalen regionalt investeringsstöd på sammanlagt 15 miljoner kronor, motsvarande 24,4 procent av planerade investeringar i en ny industrilokal och maskiner.

iCell planerar att tillverka lösull av cellulosa från returpapper och träfibrer med mera. I dag importeras cellulosabaserad lösull och mineralull är det dominerande isoleringsmaterialet på den svenska marknaden. Investeringen och etableringen av en ny fabrik i Älvdalen bedöms som mycket viktig för orten. Satsningen innebär att företaget efter två år beräknas ha cirka 29 helårsanställda.

”Etableringen har förutsättningar att tillföra ett 30-tal nya arbetstillfällen. Produkten är ett miljövänligt alternativ och viljan att producera nära marknaden stärker miljöaspekten”, skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional utveckling. Under april-december 2009 beviljade Tillväxtverket 19 regionala investeringsstöd på 125 miljoner kronor och medverkade därmed till totala investeringar på närmare 700 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Katalin Frydenlund, handläggare Företagsstöd 08-681 95 35

Roger Gudmundsäter, vd iCell 0200-210 300

Bifogade filer

PDF-dokument