Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

40 miljoner till renare miljö på tillväxtmarknader

För att främja hållbar tillväxt och bättre levnadsvillkor för fattiga kommer Tillväxtverket och Sida att fördela 40 miljoner kronor till miljöteknikprojekt i sju samarbetsländer. Företag och organisationer kan söka pengarna under det närmaste året.

 Satsningen heter DemoMiljö och innebär att företag och organisationer kan söka stöd för planerings- och demonstrationsprojekt inom miljöteknik i Botswana, Namibia, Sydafrika, Indien, Indonesien, Kina och Vietnam. Tanken är att företag i Sverige och samarbetsländerna ska utveckla relationer och sprida ny miljöteknik som bidrar till hållbar tillväxt och förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor.

-Svensk miljöteknik är innovativ. Tack vare den här satsningen kan små och medelstora miljöteknikföretag i Sverige växa på nya marknader och dessutom bidra till hållbar tillväxt i de sju samarbetsländerna, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tidigare har bland andra Borås Energi och Miljö AB deltagit i ett DemoMiljö-projekt tillsammans med Gadjah Mada-universitetet i Indonesien. En hel fruktmarknad blev självförsörjande med el när avfallet från marknaden nu används för att framställa energi. Biogasanläggningen sparar in 2716 ton utsläpp av växthusgas om året. Projektet väntas leda till fler affärer för Borås Energi och Miljö AB i Indonesien.

-I det här projektet vill vi använda den affärsmässiga drivkraften för att sprida viktig miljöteknik men också skapa ömsesidiga och varaktiga relationer mellan företag här hemma och i partnerländerna. Vårt bistånd ska vara småskaligt, tidsbegränsat och katalytiskt för att sedan kunna dra sig ur, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

 

Det går att söka projektmedel i april och september i år samt i februari 2013. Läs mer om ansökningsförfarandet på www.tillvaxtverket.se .

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08-681 91 10

Maria Selin, enhetschef Sida 08-698 53 02

Karin Hallerby, avdelningschef Tillväxtverket 08-681 91 27

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191