Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

60 miljoner kronor till utveckling av resmål

Tillväxtverket får i uppdrag att genomföra insatser som stärker och utvecklar hållbara turistdestinationer.  Insatserna ska också stärka kvaliteten och konkurrenskraften i små turist- och upplevelseföretag. Uppdraget omfattar 20 miljoner kronor per år i tre år.

Syftet är att stärka ett begränsat antal destinationer med stor potential att växa internationellt. Tillväxtverket ska samråda med VisitSweden och andra relevanta aktörer inom besöksnäringen.

 Affärs- och kvalitetsutveckling blir viktiga inslag i utvecklingen av hållbara destinationer med utgångspunkt från den efterfrågan som finns på de internationella marknaderna. Både offentliga organ och privata företag involveras i arbetet. Medverkande företag ska medfinansiera insatserna.

 Kunskapen, verktygen och metoderna som utvecklas i samband med insatserna ska också göras tillgängliga för andra företag och destinationer i hela landet.

 -Det är mycket glädjande att Tillväxtverket nu får möjlighet att på ett tydligt sätt medverka till att Sverige får flera exportmogna destinationer som kan marknadsföras internationellt, säger Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör.

 

Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Lars Nyberg, senior advisor, 08-681 94 62

 

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. I verksamheten ingår att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap genom samverkan, kunskapsbildning och projektsatsningar.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material