Gå direkt till innehåll
Åsa Domeij leder ny plattform för omställning till cirkulär ekonomi

Pressmeddelande -

Åsa Domeij leder ny plattform för omställning till cirkulär ekonomi

Det behövs en bred samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv. Därför inrättas Delegationen för cirkulär ekonomi.

Under året har Tillväxtverket förberett för delegationen och dess sekretariat. Nu har Åsa Domeij utsetts till ordförande.

Syftet med Delegationen för cirkulär ekonomi är att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Andra uppgifter för delegationen är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader.

En referensgrupp med relevanta aktörer ska stödja delegationen i dess arbete.

Delegationen består av en ordförande och 8 ledamöter. Till delegationen inrättas även ett sekretariat.

Tillväxtverket inrättar en egen funktion för delegationen och dess sekretariat, som kopplas till enheten Miljö & Innovation.

- Klimatomställningen innebär utmaningar för företag och näringsliv. Samtidigt finns det stora möjligheter att möta dessa utmaningar med smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi, säger avdelningschef Tim Brooks.

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringens pressmeddelande om ordförande och 8 ledamöter

Mer information:

Tim Brooks, avdelningschef 08-681 91 25

Regina Summer enhetschef Miljö & Innovation 072-7152193

Therese Lindberg, koordinator Delegationen för cirkulär ekonomi 08-681 91 36

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191