Gå direkt till innehåll
​Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar

Pressmeddelande -

​Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med i dag, måndag 29 mars. Utbetalningar till företag som fått sin ansökan beviljad beräknas starta i vecka 14.

Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

Att korttidspermittera medarbetare möjliggör för företag att undvika att varsla personal om uppsägning. Stödet till korttidsarbete har varit efterfrågat under 2020 – cirka 580 000 personer har varit permitterade och 32 miljarder kronor har beviljats i stöd.

Tillväxtverket bedömer att stödet till korttidsarbete 2021 kommer att sökas av många företag. För att säkerställa en effektiv hantering har Tillväxtverket anställt mer än 200 nya handläggare under årets första kvartal.

Permitteringsnivåerna för stödet 2021 är enligt nedanstående tabell.

Månad Möjliga permitteringsnivåer Statens subvention
December (2020) 20, 40, 60 procent 75 procent
Januari 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Februari 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Mars 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
April 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Maj 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Juni 20, 40, 60, 80 procent 75 procent


Ersättning för kompetensinsatser

Nu när ansökan öppnar är det även möjligt att söka ersättning för kompetensinsatser för permitterad personal, upp till 10 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren står för 40 procent av kostnaden för kompetensinsatsen och staten står för 60 procent.

Läs mer om vilka villkor som gäller för stödet här.

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191