Gå direkt till innehåll
Dämpad ökning av turismen under 2016

Pressmeddelande -

Dämpad ökning av turismen under 2016

Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år. Totalt blev det 62 miljoner övernattningar i Sverige under 2016, en ökning med tre procent jämfört med året innan. De långväga besökarna ökar mest.

Trenden både i Sverige och utomlands är att den långväga turismen växer starkt. Utvecklingen drivs av ökad köpkraft i många länder och billigare långdistansflyg.

Under de senaste sju åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige. I fjol var mer än var femte besökare som övernattade i Sverige från ett utomeuropeiskt land. Besöken från Kina har blivit tre gånger så många under de sju senaste åren. I fjol ökade de kinesiska besöken med 26 procent.

Samtidigt minskar flerdagsbesöken från de nordiska länderna. Övernattningar gjorda av gäster från Danmark och Norge minskar med fem respektive två procent, medan Finland ökar med tre procent. Andra närliggande länder ökar mer; Polen med 12 procent och Litauen med 33 procent.

Nästa alla regioner fick fler besökare under fjolåret. Flest övernattade i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Den region som lockade till sig flest nya besökare 2016 var Gotland. Där ökar övernattningarna med 11 procent jämfört med året innan. I Södermanland och Gävleborg ökar övernattningarna med nio respektive åtta procent, följt av Skåne och Västerbotten med sju procents ökning.

- Turismen skapar jobb, intäkter och stärker attraktionskraften i alla delar av landet. Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner som dagligen arbetar i denna växande näring kunskap och relevanta beslutsunderlag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Den dämpade totala ökningen av övernattningar i Sverige beror bland annat på minskad kapacitet att ta emot turister på svenska boendeanläggningar. Samtidigt finns det indikationer på att andra privata boendelösningar ökar, exempelvis Airbnb, vilket är något som inte fångas in i inkvarteringsstatistiken idag.

Boende och inkvarteringsstatistiken 2016

Ytterligare information:

martin.daniels@tillvaxtverket.se 08-681 66 39

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191