Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De får bygga mötesplatser för unga innovatörer

Bibliotek, science parks och andra offentliga miljöer blir mötesplatser för unga innovatörer. Tillväxtverket finansierar totalt sex nya mötesplatser för ungas idéutveckling med sammanlagt tre miljoner.

Under november/december har det genomförts en ansökningsomgång för att få fram förslag på nya sätt att använda offentliga mötesplatser. Syftet är att testa om redan befintliga offentliga miljöer kan utvecklas till mötesplatser för unga (18-30 år) som vill utveckla idéer som kan leda till nya företag och/eller innovationer.

 Mötesplatserna utgår från ungas behov och unga kommer att vara involverade i hela processen. De sex pilotprojekten delar på totalt 3 028 000 kr och finns i Luleå/Boden, Åmål, Botkyrka, Göteborg, Östergötland och Knivsta.

Ansökningsomgången genomförs av Ungas Innovationskraft som är ett gemensamt regeringsuppdrag mellan de båda myndigheterna Tillväxtverket och VINNOVA.

 -För Sveriges tillväxt är det väldigt viktigt att unga människor ges goda möjligheter att starta företag. Tillväxtverkets undersökningar visar att intresset för företagande är stort bland unga. Men fler behöver ta steget från idé till handling. Denna satsning är ett led i att få fler unga att utveckla sina idéer, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.


Ytterligare information:

Läs mer om de sex pilotsatsningarna i bifogad bilaga.

Här finns fakta och statistik om unga företagare: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/ungaforetagare.4.5a5c099513972cd7fea2f0bf.html


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Ungas Innovationskraft är ett delat uppdrag mellan de två myndigheterna Tillväxtverket och verket för innovationssystem (VINNOVA). Syftet med programmet är fler unga ska utveckla och kommersialisera sina idéer. www.ungasinnovationskraft.se

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material