Följ Tillväxtverket

Drygt åtta miljoner i investeringsstöd till Idre Fjäll

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:38 CEST

Tillväxtverket har beslutat att ge Stiftelsen Idre Fjäll i Älvdalen, Dalarna, regionalt investeringsstöd på sammanlagt 8,56 miljoner kronor eller högst tio procent av planerade investeringar i bland annat liftar, snökanoner och en toppstuga.

Stiftelsen Idre Fjäll har en stor betydelse för sysselsättningen i Älvdalens kommun i norra Dalarna. Satsningen innebär att antalet helårsanställda beräknas öka med tio personer till totalt 207 helårsanställda.

”Företaget har arbetat målmedvetet för att utveckla såväl vinter- som sommarverksamhet. Många av de anställda är i dag åretruntanställda personer som bor i regionen. Planerade investeringar syftar till att utveckla och stärka företagets ställning på marknaden ytterligare”, skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

Regionalt Investeringsstöd beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional utveckling. Under april-december 2009 beviljade Tillväxtverket 19 regionala investeringsstöd på 125 miljoner kronor och medverkade därmed till totala investeringar på närmare 700 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Göran Lättman, enhetschef Företagsstöd 08-681 94 83

Joacim Johansson, vd Idre Fjäll 070-347 14 00 

 

Bifogade filer

PDF-dokument