Gå direkt till innehåll
Enklare vägar till jobb skalas upp och förlängs

Pressmeddelande -

Enklare vägar till jobb skalas upp och förlängs

Satsningen på Enklare vägar till jobb förlängs ytterligare tre år. De modeller och metoder som har visat sig vara framgångsrika ska skalas upp och utvecklas. Syftet är att matcha företagens behov av kompetens med jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Under 2017 har Tillväxtverket genomfört uppdraget Enklare vägar till jobb och kompetens. Det är en satsning på att främja modeller och metoder som skapar enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Insatserna leder också till att fler företagare får hjälp att hitta kompetens. Uppdraget förstärks nu med 170 miljoner kronor under ytterligare tre år.

Tillväxtverket har hittills beviljat 41 projekt, till exempel matchningstjänster i kombination med utbildning och yrkesinriktat språkstöd, validering av kompetens och stöd till företag som erbjuder praktik eller anställning.

Flera av projekten har lett till lyckade matchningar där företag fått tillgång till kompetens och nyanlända och långtidsarbetslösa har fått jobb. Andra projekt har tagit fram nya tjänster, utbildningar och metoder för att underlätta rekrytering i en bransch eller via digitala verktyg.

- Den fortsatta satsningen på Enklare vägar till jobb och kompetens gör att vi under de kommande tre åren kan satsa mer långsiktigt på att utveckla, etablera och sprida de modeller och metoder som visat sig framgångsrika i den första omgången, säger Eva Johansson, uppdragsledare på Tillväxtverket.

Erfarenheter från dessa projekt visar flera goda resultat som skapar förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt skapa möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få jobb och stanna i jobb.

Här är några slutsatser av uppdraget hittills:

  • Fler enklare arbeten kan skapas om företag får stöd i att arbeta med sin organisation.      
         
  • Matchningen underlättas av gedigen kunskap om branschen och de yrken som är aktuella kombinerat med kulturell kompetens. 
         
  • Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnära yrkesutbildning och/eller yrkesinriktad SFI framgångsrika metoder
         
  • Insatserna behöver bygga på konkreta kompetensförsörjnings-/ rekryteringsbehov i företag.

Information om hur det fortsatta uppdraget kommer att utformas kommer att publiceras på www.tillvaxtverket.se så snart planeringen av insatsen är klar.

Pressmeddelande om Regeringens beslut

Artikel i DN Ekonomi 14 februari 2018

Mer om satsningen Enklare vägar till jobb och kompetens

Blogginlägg om besök på Karintorps tomater med projektägare Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro

Mer information:

Eva Johansson, uppdragsledare 08-681 96 61

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191