Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Entreprenörskapsbarometern 2012: Var tredje vill vara företagare

Var tredje person vill hellre vara företagare än anställd. Det är betydligt fler än de tio procent av befolkningen i Sverige som är företagare i dag. Det visar landets största undersökning om attityder till företagande; Entreprenörskapsbarometern 2012.

Ungefär halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år skulle kunna tänka sig att bli företagare. Unga personer (18–30 år) kan i betydligt högre utsträckning tänka sig att bli företagare än de två övriga åldersgrupperna i undersökningen.

Fler personer med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund svarar att de hellre skulle vilja vara företagare än anställd, 39 procent jämfört med 31 procent bland personer med svensk bakgrund.

En knapp majoritet av de tillfrågade, 57 procent, vill driva sitt företag med anställda och 62 procent vill starta företag tillsammans med andra.

Tillväxtverket har jämfört resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012 med resultat från motsvarande undersökning som genomfördes år 2004. Vid båda dessa tillfällen har frågorna riktats till hela befolkningen åldern 18–70 år.

Under de här åren har kunskapen om företagande och tron på den egna förmågan att klara av att starta företag ökat. Det är exempelvis fler som vet vart de kan vända sig för att få information om företagande. Även andelen som tror att de skulle klara av att starta företag har ökat, denna ökning är störst bland kvinnor.

– Entreprenörskapsbarometern 2012 ger oss en bild av synen på företagande hos Sveriges befolkning. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg som främjar entreprenörskap. Undersökningen är också ett stöd i arbetet med olika målgrupper, exempelvis kvinnor, män, unga samt personer med utländsk bakgrund, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin.

Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern 2012 är Sveriges största attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Drygt 13 000 personer i åldern 18–70 år har deltagit i undersökningen. Storleken på undersökningen gör det möjligt att bryta ned resultaten på ålder, kön, utländsk och svensk bakgrund, samt på län. OBS regionala resultat kommer presenteras i april 2013. Undersökningen har genomförts sex gånger tidigare mellan år 2003–2008.

Direkt till rapporten:

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1881

Läs mer på: www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik

Ytterligare information
Jonnie Nordensky, analytiker Tillväxtverket 08-681 96 18
Jan Persson, analytiker Tillväxtverket 08-681 91 84
Stefan Renlund, enhetschef Tillväxtverket 08-681 91 49

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material