Gå direkt till innehåll
Entreprenörskapsbarometern 2016 - Regionala skillnader i attityder till företagande

Pressmeddelande -

Entreprenörskapsbarometern 2016 - Regionala skillnader i attityder till företagande

Inställningen till företagande varierar i landets regioner. I Östergötland kan drygt hälften av befolkningen tänka sig att bli företagare jämfört med 38 procent i Södermanland. Det visar Tillväxtverkets stora undersökning om attityder till företagande; Entreprenörskapsbarometern 2016.

I hela Sverige kan 47 procent av befolkningen tänka sig att bli företagare. Det är något lägre nivå jämfört med förra mätningen 2012 (49 procent).

Högst är andelen som kan tänka sig att bli företagare i Östergötland;52 procent. I Skåne, Uppsala och Stockholm kan 50 procent tänka sig att bli företagare. Lägst är andelen i Blekinge och Södermanland, där 38 procent kan tänka sig att bli företagare.

Fler män än kvinnor kan tänka sig att bli företagare (52 procent jämfört med 42 procent). Bland unga kvinnor är andelen som kan tänka sig att starta företag nästan lika hög som bland unga män (64 procent jämfört med 68 procent).

En tydlig trend är att många som vill starta företag gärna vill göra det vid sidan av sin anställning och bli en så kallad kombinatör. Var tredje av de som kan tänka sig att bli företagare vill helst vara kombinatör, det vill säga både driva företag och ha en anställning. Unga i åldern 18-30 år vill i högre utsträckning än andra åldersgrupper ha anställda. Detta gäller även personer med utländsk bakgrund som vill starta företag.

- Det här är viktig kunskap för oss som har till uppgift att främja entreprenörskap. Vi behöver utveckla metoder och verktyg som tar hänsyn till skillnaderna och gör att fler vill, kan och vågar satsa på företagande, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer om Entreprenörskapsbarometern 2016

Mer information:

Jan Persson, analytiker 08-68191 84

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik för att öka kunskapen om vilka behov och utmaningar som Sveriges små och medelstora företag möter.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material