Följ Tillväxtverket

Europeiskt nätverk leder företag till nya marknader

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2009 16:07 CEST

Den 7- 9 oktober träffas 800 företagsrådgivare från 40 länder i Stockholm för att diskutera hur de bäst hjälper småföretag att göra affärer i Europa. Rådgivningsnätverket Enterprise Europe Network har sedan starten i fjol hjälpt 2216 företag i Sverige att hitta utländska affärskontakter.

Företaget FriGeo i Kiruna har utvecklat en metod för sanering av giftigt bottensediment och avvattning av slam.

- Vi behövde stöd i affärsutvecklingsprocessen. Nätverket har hjälpt oss att lyfta blicken, bli aggressivare på marknaden och på så sätt synliggöra våra produkter, säger Mats-Johan Rostmark, vd på FriGeo.

Mötet i Stockholm hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU och ärEnterprise Europe Networks årskonferens. Temat är hur nätverket kan stötta små och medelstora företag så att de hittar affärsmöjligheter även i kristider.

På konferensen medverkar näringsminister Maud Olofsson och Francoise Le Bail, vice generaldirektör på EU-kommissionens DG Enterprise. Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet är en av talarna liksom David Storey, professor på Warwick Business School i England. Tillväxtverket arrangerar konferenseni samarbete med EU-kommissionen.

Fakta om Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network består av 600 organisationer i 40 länder som arbetar med information och rådgivning till små och medelstora företag.

Nätverket erbjuder:

  • Information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering
  • Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete
  • Förmedling av internationella affärskontakter, främst inom Europa

I Sverige finns Enterprise Europe Network över hela landet. Tillväxtverket koordinerar och finansierar verksamheten i Sverige. Initiativet tillEnterprise Europe Networkkommer från EU-kommissionen. Läs mer om nätverket på www.enterpriseeurope.se

Ytterligare Information:

Lena Stenberg, Tillväxtverket 08-681 65 82

Maria Evertsson, Tillväxtverket 08-681 91 26

Bifogade filer

PDF-dokument