Gå direkt till innehåll
Foto: Tina Stafren
Foto: Tina Stafren

Pressmeddelande -

Färre butiker har lagts ner - men fortsatt långt till service i många landsbygder

I många landsbygdskommuner är det fortfarande långt till grundläggande service som dagligvaror, drivmedel, läkemedel, post, paket och betaltjänster. Färre butiker har lagts ner sedan 2015, men det har inte lett till en förbättring av tillgängligheten för alla. I Tillväxtverkets nya rapport Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service sammanfattas utvecklingen och läget i olika delar av landet.

Butiksdöden avstannar

Ett viktigt trendbrott är att antalet dagligvarubutiker inte längre minskar i samma takt som tidigare. I många län har antalet butiker till och med börjat öka något. Framför allt ökar antalet butiker utan fullsortiment, och som ett nytt fenomen, antalet obemannade butiker.

Långt till service i landsbygdskommuner

Stabiliseringen av antalet butiker har inte ökat tillgängligheten till service i hela landet. Stora skillnader finns kvar mellan län och olika typer av kommuner. Invånare i flertalet län har fått det sämre och bara i ett fåtal län utspritt över landet noteras en förbättring. I många kommuner är avstånden till den näst närmaste butiken stora. Samtidigt minskar tillgången till butiker i delar av landet. Det kan vara ett tecken på hög sårbarhet att förlora samhällsviktig service vid eventuella butiksnedläggningar

Obemannade butiker kan underlätta vardagen för invånare och företag

Digitaliseringen av butiker har spelat en betydande roll i omvandlingen av den kommersiella servicen. Jämfört med övriga butiker är obemannade butiker något vanligare på landsbygden, samtidigt som det är svårt att läsa ut en tydlig förändring utifrån den korta tid denna typ av butik har funnits. År 2023 fanns 205 obemannade butiker och 5 800 paketautomater.

- Obemannade butiker och automatiserade lösningar kan underlätta vardagen för många invånare och företag runt om i landet. Utvecklingen går fort och digitaliseringen är en möjlighet, men behöver tillämpas på ett klokt sätt, säger Wolfgang Pichler som är en av författarna bakom rapporten.

  Tillväxtverkets stöd och insatser

  Offentligt stöd och samverkan mellan olika företag, civilsamhället och offentliga aktörer är fortsatt viktigt för befolkningen i landsbygder. År 2022 fick 269 fullsortimentsbutiker driftsstöd och under 2023 fick 274 butiker särskilt driftstöd om totalt 54,8 miljoner kronor, vilket säkrade att 220 000 människor kunde ha kvar sin närmaste butik.

  Trots framsteg kvarstår problem och utmaningar, inte minst vad gäller läkemedelsförsörjning, betaltjänster och lokalsamhällens sårbarhet vid eventuella butiksnedläggningar. Elektrifiering och lokalisering av laddningsstationer behöver också beaktas bättre tillsammans med annan grundläggande kommersiell service, säger Wolfgang Pichler.

  I rapporten Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service 2024 beskrivs och analyseras tillgång och tillgänglighet av grundläggande kommersiell service i olika delar av landet. Fokus är på landets gles- och landsbygder, men analysen omfattar hela Sverige.

  Ladda ner rapporten Tillgänglighet till kommersiell service 2024 från tillvaxtverket.se

  Kontakt: Wolfgang Pichler, Enheten för kunskap och lärande

  I rapporten Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden ges en detaljerad sammanställning av Tillväxtverkets insatser på området.

  Ladda ner rapporten Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden från tillvaxtverket.se

  Kontakt: Pär Ove Bergquist, Enheten landsbygder och lokal kapacitet

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

  Kontakter

  Carin Carltoft

  Carin Carltoft

  Presskontakt Pressansvarig 08-6819191