Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fem platser utvecklas till hållbara turistmål

Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Tillväxtverket har valt ut fem områden som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. De fem är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Satsningen är totalt på 60 miljoner kronor under åren 2012-2014.

 Pengarna ska användas till att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer samt stärka innovationsförmågan, öka kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i små och medelstora turist- och upplevelseföretag. Gemensamt för de fem områdena är att de alla är attraktiva destinationer som kommit en bit på väg i sin internationalisering och där det finns etablerade former för ett samarbete mellan aktörerna inom destinationen. 

Från dessa platser har Tillväxtverket också fått bekräftelser från ledande privata och offentliga intressenter om ett gemensamt åtagande, såväl funktionellt som finansiellt. Intresset att bli en pilotdestination har varit stort, sammanlagt 40 ansökningar har kommit in till Tillväxtverket.

-De valda destinationerna har goda förutsättningar att ytterligare växa på internationella marknader och att utvecklas till spännande helårsdestinationer. De finns i olika delar av landet och är olika storleksmässigt. De har alla stark attraktionskraft som bygger på unika förutsättningar i natur, kultur eller byggda attraktioner. Denna mångfald uppfattar vi som en styrka, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

 

Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08-681 91 10

Christina Rådelius, programansvarig Tillväxtverket 08-681 65 07

Dennis Bederoff, projektledare Tillväxtverket 08-681 96 10

Bohuslän, Gunilla Mitchell, vd, Västsvenska turistrådet 070-587 72 40

Kiruna Lappland, Erica Mattsson, vd, Kiruna Lappland ek. för. 070-388 60 25

Stockholms Skärgård, Peter Lindqvist, vd, Stockholm Visitors Board 0730-83 85 50

Vimmerby, Patrik Kinnbom, näringslivschef, Vimmerby kommun 0492-76 90 04

Åre, Lars-Börje Eriksson, vd, Åre Destination AB 070-586 60 60

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material