Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler affärsmöjligheter i Munkedal

Offentliga upphandlingar upplevs ofta som krångliga av företag. Munkedals kommun vill föra en dialog så att fler småföretag kan vara med och lämna anbud i offentliga upphandlingar.

Den 19 november arrangerar Munkedals kommun ett informationsseminarium kring offentlig upphandling tillsammans med Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Syftet är att visa företag vilka möjligheter som finns att göra affärer med kommunen. Dessutom vill kommunen få en ökad förståelse för hur företagens förutsättningar att lämna anbud ser ut.

Under dagen ges information och inspiration samt möjlighet till dialog om offentlig upphandling

Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: 19 november kl 9.30-14.30

Plats: Hensbacka Herrgård

Frågor:

Tillväxtverket

Marcus Liu

Projektledare

08 – 681 91 02      

marcus.liu@tillvaxtverket.se

Munkedals kommun

Jan-Erik Larsson

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

0524-18364

Jan-Erik.Larsson@munkedal.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Ett av myndighetens uppdrag inom området regelförenkling är att under 2011-2014 genomföra insatser för att förenkla företagens myndighetskontakter på den kommunala nivån. 

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191