Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler insatser till större småföretag skapar tillväxt

Företag med 10 -  49 anställda vill växa. Men de möter flera tillväxthinder, till exempel brist på lämplig arbetskraft. Att undanröja hinder för dessa företag är särskilt viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt.

 

Tillväxtviljan i de svenska småföretagen är relativt stor. Nästan tre fjärdedelar av företagen vill växa. Det visar Tillväxtverkets företagarundersökning Företagens villkor och verklighet 2011; en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar.

Undersökningen bygger på svar från cirka 20 000 små och medelstora företag. I dag presenteras den första av tre rapporter från undersökningen.

 

Företagen har bland annat svarat på vilka tillväxthinder och tillväxtmöjligheter de ser, hur innovativa de är och om satsningar på nya marknader. Svaren går att bryta ner på företagsledarens kön, branscher, företagsstorlek och regioner. Det går också att jämföra med tidigare undersökningar från 2008, 2005 och 2002.

 

Storleken på företaget har betydelse för tillväxtviljan, visar undersökningen. Större företag är mer inriktade på tillväxt än mindre. Tillväxtviljan är också större bland företag som anser sig vara innovativa. Även småföretag som samverkar med andra företag har en större vilja att växa.

 

Men det finns flera hinder. Förutom lagar och regler är bristen på lämplig arbetskraft tillväxthämmande, liksom kapitalförsörjning i vissa branscher och för småföretag som leds av personer med utländsk bakgrund.

 

-Det är anmärkningsvärt att kompetensförsörjningen fortfarande upplevs som ett stort tillväxthinder, här kan myndigheter samverka och vidta åtgärder för att minska problemen. Dessutom bör vi stimulera och underlätta innovationsarbetet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

Under våren 2012 presenteras ytterligare två rapporter från undersökningen, de kommer att behandla internationalisering i svenska små och medelstora företag och regionala förutsättningar för företagande.

 

Läs mer om undersökningen på: www.tillvaxtverket.se .

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Företagens villkor och verklighet 2011 är en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar riktad till små och medelstora företag. Cirka 20 000 små och medelstora företag i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever sin verklighet inom områden som tillväxt, internationalisering, regelförenkling och hållbarhet.

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket, 08-681 91 10

Viktor Jedeskog, projektledare Tillväxtverket, 08-681 96 36

Ämnen

Taggar


Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag och marknader och göra det enklare att vara företagare. Våra insatser för entreprenörskap kan delas in i tre områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande. Dessutom bidrar vi till förnyelse inom tre utvalda marknader: vård och omsorg, miljödrivna marknader samt de rese- och upplevelsedrivna marknaderna.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material