Gå direkt till innehåll
Fler vägar till jobb och företagande för utrikes födda kvinnor

Pressmeddelande -

Fler vägar till jobb och företagande för utrikes födda kvinnor

Kompetensförsörjning och förnyelse behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Nu öppnar Tillväxtverket två utlysningar för att främja utrikes födda kvinnors vägar till jobb och företagande.

Den ena utlysningen riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Det handlar om att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ta vara på den erfarenhet som finns i det företagsfrämjande arbetet.

-Vi ser på möjligheterna till företagande och rekrytering med nya glasögon. Våra invanda föreställningar om vem som är företagare eller som kan bli anställd ska inte styra. Det är meriter som ska leda till jobb. Alla som vill och vågar starta företag ska kunna göra det oavsett ålder, kön, bakgrund eller bransch, säger Helena Nyberg Brehnfors, chef för enheten Entreprenörskap.

Den andra utlysningen vänder sig till organisationer, företag, kommuner med flera som kan söka finansiering till projekt som stärker utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning. Det kan göras genom starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

Under 2018 - 2020 kommer Tillväxtverket att finansiera flera projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet. Det ska ske genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, påbörjar studier eller startar företag.

-Om fler affärsidéer tas tillvara får vi också fler som vill och vågar starta nya företag som utvecklar nya tjänster och marknader. Att ta tillvara den innovationskraft som finns i landet ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar till förnyelse, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Mer information:

Eva Johansson 08-681 96 61

Lejla Babajic Löfgren 08-681 93 63

Utlysningen integration i regional kompetensförsörjning

Utlysningen nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor

Om regional kompetensförsörjning

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191