Gå direkt till innehåll
Följ turismens utveckling i Sverige i ny webbtjänst

Pressmeddelande -

Följ turismens utveckling i Sverige i ny webbtjänst

Hur går det för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser? Nu kan du enkelt ta del av statistiken över gästnätter, kapacitet och beläggningar i Sverige i en ny webbtjänst hos Tillväxtverket.

Tillväxtverket samlar nu statistiken för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser på en och samma plats. Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.

-Nytt är att statistiken nu går att bryta ner på kommunal nivå och det är något som har efterfrågats av användarna under en längre tid. En annan spännande nyhet är att man kan ta fram statistik per dag. Det gör att du kan se hur gästnätter och beläggningsgrad påverkas av till exempel större evenemang och högtider, säger Jimi Löfman, ansvarig analytiker.

Löpande följa utvecklingen

En gång i månaden samlar Tillväxtverket in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar Tillväxtverket inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

-Nu gör vi det ännu enklare att digitalt ta del av inkvarteringsstatistiken löpande. Statistiken är en viktig och efterfrågad kunskap om beläggningsgraden på olika svenska kommersiella turistboenden. Vi gör den mer visuell och översiktlig, vilket förhoppningsvis ska göra den mer effektiv och användbar framöver, säger Jimi Löfman.

Satsning på turism och besöksnäring

För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom ramen för regeringens särskilda satsning på turism och besöksnäring görs förstärkta insatser för kvalitetsutveckling inom turismstatistiken. Den nya webbtjänsten för inkvarteringsstatistik är en del av denna satsning.

-I detta första skede lanserar vi inkvarteringsstatistiken i vår nya statistikportal. Men planen är att även undersökningarna Svenskars Resande och IBIS, som mäter inkommande besökare i Sverige, ska publiceras där framgent, säger Jimi Löfman.

Om inkvarteringsstatistiken

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och är en totalundersökning och omfattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst fem rum eller nio bäddar, alla stugbyar med minst fem stugor eller 20 bäddar samt alla campinganläggningar, STF-anslutna anläggningar och kommersiella förmedlare av privata stugor och lägenheter.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Statistiken har tidigare legat på SCB hemsida.

Länk till statistikportalen

Kontaktperson för inkvarteringsstatistiken

Jimi Löfman, analytiker

jimi.lofman@tillvaxtverket.se 

Telefon: 08-671 07 55

Tillväxtverkets turismstatistik

Tillväxtverket har ansvar för två undersökningar inom turismstatistik:

•Inkvarteringsstatistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (Statistikförordningen)

•Konsumentdata om svenskars resande som regleras via Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism.

Utöver dem genomför Tillväxtverket på eget initiativ:

•Turistsatelliträkenskaper (TSA) som mäter näringens förädlingsvärde, omsättning, export och sysselsättning

•Gränsundersökningen IBIS – som mäter Inkommande Besökare I Sverige

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191