Gå direkt till innehåll
Företag ledda av kvinnor med utländsk bakgrund anställer fler

Pressmeddelande -

Företag ledda av kvinnor med utländsk bakgrund anställer fler

Företag som drivs av kvinnor med utländsk bakgrund har ökat antalet anställda med 165 procent under tioårsperioden 2006 - 2016. Det visar nya siffror om företagens operativa företagsledare som Tillväxtverket har tagit fram tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB.

Under samma period har antalet anställda i företag som drivs av män med svensk bakgrund ökat med tre procent. Ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund varierar i olika län. I Västra Götaland har dessa företag ökat antalet anställda med 238 procent och i Västernorrland med 592 procent. I Västerbottens län är ökningen 33 procent.

Antalet operativa företagsledare har totalt sett vuxit med 23 procent under tioårsperioden, från 435 000 till 535 000. Det beror bland annat på att befolkningen har ökat med 10 procent under samma period. Det förklarar inte hela ökningen, en betydande del kan även bero på att antalet små företag ökar i snabbare takt än stora och medelstora företag.

-Det verkar helt enkelt vanligare att starta och driva företag i dag. Och den trenden ser ut att fortsätta, säger Olof Dunsö, analytiker på Tillväxtverket.

Gruppen företagsledare med utländsk bakgrund har ökat från 14 till 18 procent under tioårsperioden. Eftersom andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen totalt sett har ökat till 23 procent, så är gruppen företagsledare med utländsk bakgrund något underrepresenterad i förhållande till dess andel av befolkningen.

Statistiken visar också att andelen unga mellan 18-30 år som driver företag har minskat något under de senaste åren. Andelen unga företagsledare var 2006 6,4 procent, steg sedan till 7,0 procent år 2010 och sjönk därefter till 6,0 procent år 2016.

Fakta om Operativa företagsledare:

Statistiken om operativa företagsledare är en sammanställning av registerdata som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) entreprenörskapsdatabas. Statistiken är kvantitativ. Du kan själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare på Tillväxtverkets webb. Det går att söka uppgifter ner på kommunnivå.

Statistik Operativa företagsledare

Mer information:

Olof Dunsö 08-681 92 14

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191