Följ Tillväxtverket

Företagsstöd bra för ekonomin men stoppar inte utflyttning

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2010 09:00 CET

Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin. Men stödinsatserna hindrar inte utflyttning, något som på sikt kan bli ett tillväxthinder. För att öka utbudet av arbetskraft kan kompletterande insatser behövas.

Det visar en analys av företagsstöd under åren 2000-2009 som Tillväxtverket har låtit göra. Undersökningen omfattar företagsstöd som beviljats av länsstyrelserna och Tillväxtverket till företag i fyra kommuner; Arjeplog, Arvidsjaur, Kalix och Ljusdal.

Företagsstöden bidrog till att antalet sysselsatta ökade i de fyra kommunerna. För varje nytt jobb som stödet skapade i stödföretagen uppstod det mellan 0,2 och 0,3 nya jobb på andra håll i regionen. De nya jobben skapades som en indirekt effekt av företagens inköp av insatsvaror och hushållens ökade konsumtion.

Men företagsstöden hindrar inte utflyttning från kommunerna, därför kan det behövas kompletterande insatser för att ytterligare stödja tillväxten. 

- Analysen visar att företagsstöden infriar de förväntade sysselsättningseffekterna. Men bristen på arbetskraft gör att det behövs även andra åtgärder, till exempel satsningar på infrastruktur, kompetensförsörjning och att stärka kommersiell och offentlig service, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2010 beviljade Tillväxtverket 35 regionala investeringsstöd på 175 miljoner kronor och medverkade därmed till totala investeringar på närmare 1 200 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Göran Lättman, enhetschef Företagsstöd 08-681 94 83

Anders Wigren, analytiker WSP 0703-49 05 58

Jonas Börjesson, analytiker WSP 0706-44 87 35

Bifogade filer

PDF-dokument