Gå direkt till innehåll
Första snabbspåren gav ett 80-tal nya företag

Pressmeddelande -

Första snabbspåren gav ett 80-tal nya företag

En matbutik, innovationer inom IT och exportföretag. Det är exempel på verksamheter som startats i Tillväxtverkets första insats för att snabbare ta vara på nyanländas erfarenhet av företagande. På kort tid etablerades cirka 80 nya företag.

Utöver de nya företagen ledde insatsen till att ett 20-tal personer fick anställning eller praktik. Det var framgångsrikt att använda sig av befintliga metoder och arbetssätt, visar en studie som följde de första snabbspårsprojekten. Deltagarna fick också bättre tillgång till nätverk, nya kontakter med etablerade företagare och förbättrade språkkunskaper.

Projekten som finansierades av Tillväxtverket hade som mål att under en sexmånadersperiod utveckla metoder och modeller för att fånga upp nyanlända som har erfarenhet och intresse av företagande.

Studien visar att en tidig kartläggning av asylsökandens företagarbakgrund gör skillnad. Som en följd av det utvecklar nu Tillväxtverket tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nytt digitalt verktyg; jobbskills, där nyanlända själva kan fylla i sina yrkeserfarenheter och erfarenheter av företagande.

För att underlätta nyanländas företagande behövs även förändringar som ger lika villkor för företagande och anställningar och fler alternativ till finansiering, visar Tillväxtverkets erfarenheter av snabbspåren. Reglerna för bankkonton behöver också förenklas.

-Vi har fått ny kunskap och hittat framgångsrika modeller i de första snabbspåren som gör att fler nyanlända kan etablera sig som företagare i Sverige. Vi har också utvecklat ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen som vi nu tar vidare i nästa steg, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Nu får åtta projekt en fortsatt finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 17 län och regioner. Projekten kommer att inriktas på företagsfrämjande insatser.

Här är projekten som får finansiering:

SweCom- Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Lanserar SweCom-plattformen The Swedish Compass for New Companies, en portal som underlättar för nyanlända som vill starta företag. Projektet drivs i Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Kontaktperson: Maroun Aoun maroun@ifs.a.se

Snabbspår Norr för entreprenörer - Almi Företagspartner Nord

Företagarskola på lätt svenska för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige. Projektet drivs i Västerbotten och Norrbotten.

Kontaktperson: Malin Nilsson Correia malin.nilsson.correia@almi.se

Business Navigation in Sweden 2.0 - Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö Nyanlända kvinnor som vill starta företag får tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare. Projektet drivs i Skåne.

Kontaktpersoner: Ann Sandström ann.sandstrom@ikf.se

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm - ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland. Projektet drivs i Stockholms län.

Kontaktperson: Pernilla Conley-Pettersson pernilla.conley-pettersson@almi.se

Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II- Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum Information och rådgivning på engelska gentemot målgruppen. Projektet drivs i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, och Östergötland.

Kontaktperson: Harry Goldman harry.goldman@nyforetagarcentrum.se

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0 - Företagarna/ Nyanlänt Företagande AB

Kursverksamhet, handledning, studiebesök och möte med förebilder. Projektet kommer att drivas i kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland.

Kontaktperson: Ove Jansson ove.jansson@foretagarna.se

Underlätta nyanländas företagsamhet genom egenanställning - Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening

Projektet ska göra det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning. Projektet drivs i Skåne.

Kontaktperson: Olof Eriksson olof.eriksson@coompanion.se

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända - NFC Service AB i Västra Götaland

Mentorprogram för nyanlända som vill starta företag som drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet drivs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Goran Rajkovic goran.rajkovic@gbgnfc.se

Rapporten Nyanlända och företagande

Tillväxtverkets insatser för nyanländas företagande

Mer information:

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap helena.brehnfors@tillvaxtverket.se

Lejla Babajic Löfgren projektledare Främja nyanländas företagande

lejla.babajic.lofgren@tillvaxtverket.se

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material