Gå direkt till innehåll
Fr v: Lina Bergström Återvinningsindustrierna, Klas Gustafsson Tekniska Verken, Weine Wiqvist Avfall Sverige, Åsa Domeij Axfood, Jonas Carlehed IKEA, Caroline Ankarcrona IVA, Monica Bellgran och Anna Felländer KTH.( saknas: Catrin Gustavsson Södra)
Fr v: Lina Bergström Återvinningsindustrierna, Klas Gustafsson Tekniska Verken, Weine Wiqvist Avfall Sverige, Åsa Domeij Axfood, Jonas Carlehed IKEA, Caroline Ankarcrona IVA, Monica Bellgran och Anna Felländer KTH.( saknas: Catrin Gustavsson Södra)

Pressmeddelande -

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

Den nybildade Delegationen för cirkulär ekonomi har nu valt väg i det fortsatta arbetet för ett hållbart och innovativt näringsliv. Delegationen prioriterar tre områden; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet.

Genom att välja design för cirkularitet vill delegationen bidra till nya affärsmodeller och att cirkularitet är en integrerad del i utformningen av både produkter och produktionssystem. Plast är ett högaktuellt material med stor potential för ökad återvinning och längre materialliv. Offentlig upphandling omsätter enorma volymer varje år och har därmed stor påverkan på resursflöden, som Delegationen tror kan styras mot både ökat återbruk och längre materialliv.

För att dra nytta av den kunskap som redan finns ska nu referensgrupper tillsättas. Grupperna kommer att göra avgränsningar, staka ut en färdplan och undersöka hinder och möjligheter som leder till att förslag på styrmedel kan tas fram till regeringen.

-Jag känner mig trygg i att Delegationen har haft en rejäl genomlysning innan vi fattade beslut. De områden vi valt kan bidra både till miljö- och affärsnytta i ett cirkulärt perspektiv, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Intresserade kommer att kunna följa delegationens arbete, bland annat ska en webbplats byggas för att samla omvärldsbevakning och goda exempel.

Mer information:

Åsa Domeij 0730774307

Fakta om delegationen för cirkulär ekonomi:

Syftet med delegationen är att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter för delegationen är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191