Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning om riskkapitalets funktion belönas med 100 000 euro

Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Josh Lerner är professor i Investment Banking vid Harvard Business School, Boston, USA. Han får priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen. Prissumman är 100 000 euro.

 - Josh Lerner är främst känd för sin banbrytande forskning om riskkapital i tidiga skeden. Under senare år har hans forskning dessutom utvidgats till att omfatta forskningsområdet innovation där han trycker på vikten av allianser, patent och utveckling av användardrivna innovationer (s.k. open source-projekt), säger professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och ordförande i den kommitté som utser pristagaren.

Genom att förklara riskkapitalets roll och funktion i ekonomin har Josh Lerner etablerat en bro mellan mikro- och makronivåerna i ekonomin. Detta har i sin tur medverkat till att förbättra förståelsen för drivkrafterna i modern ekonomisk tillväxt och därmed försett politiska beslutsfattare med ett avsevärt bättre underlag.

I sin senaste och mycket omtalade bok – ”Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Enterpreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It” – beskriver han de viktigaste lärdomarna från forskningen på det innovationspolitiska området samt frågan om regeringar och offentliga aktörer kan göra något och i så fall vad.

Enligt priskommitténs motivering har Josh Lerners nyskapande bidrag förändrat sättet att se på riskkapitalets roll för att nya företag med innovationer och entreprenörskap ska kunna etableras och expandera. Josh Lerners forskning har varit avgörande för utformandet av den moderna analysen av riskkapitalbaserat entreprenörskap.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org

 För ytterligare information:

Mikael Jorstig, projektledare Global Award, +46 70 226 00 50

Kristina Börjesson, kommunikationschef, IFN, +46 70 144 20 10

Susanne Daregård, pressansvarig, Tillväxtverket  +46 70 601 92 15

Ämnen

Taggar


Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets instiftare: Entreprenörskapsforum, www.entreprenorskapsforum.se Institutet för Näringslivsforskning (IFN), www.ifn.se och Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se. Donator: Rune Andersson, Mellby Gård AB

 

För ytterligare information, vänligen kontakta mikael.Jorstig@e-award.org eller besök www.e-award.org

 

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material